Kancelaria Radcy Prawnego - Przemysław Pawlicki

 

tel. 693 361 162  | 661 707 706

O nas
                         

 

Kancelaria prowadzona jest przez Radcę Prawnego Przemysława Pawlickiego.

Przemysław Pawlicki jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, który ukończył z tytułem Bachelor of German and Polish Law. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pod nr Pz-Ls-2992.

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną zarówno osób prawnych jak i fizycznych. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności takie dziedziny prawa jak: prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo cywilne, prawo podatkowe, prawo naprawcze i upadłościowe, prawo budowlane, prawo wekslowe, prawo administracyjne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria prowadzi także mediacje sądowe i pozasądowe. Radca prawny Przemysław Pawlicki wpisany został na listę stałych mediatorów  prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dzięki stałej współpracy z doradcami podatkowymi służymy także kompleksowym wsparciem w zakresie prawa podatkowego a także specjalizujemy się w przekształceniach spółek prawa handlowego a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Potrzebujesz pomocy Radcy Prawnego?

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnika z kancelarii

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zapewniamy obsługę prawną w postępowaniach zmierzających do odzyskania należności przez naszych Klientów.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami, organami administracji publicznej i urzędami.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Zapewniamy pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji spółek, fundacji i stowarzyszeń. Zapewniamy bieżącą obsługą prawną. Udzielamy porad prawnych we wszelkich sprawach związanych z bieżącą działalnością.

PRAWO CYWILNE I RODZINNE

Kancelaria zapewnia doradztwo oraz reprezentuje Klientów przed sądami.

Tysiące rozwiązanych spraw, setki zadowolonych klientów

Kancelaria zajmuje się szerokim zakresem spraw. Skorzystaj z formularza na stronie w celu kontaktu.

MEDIACJE
_______

Kancelaria oferuje także swoje usługi w zakresie mediacji. Jest to pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, pozwalający przeważnie na szybsze, bardziej elastyczne i mniej kosztowne rozwiązanie sporu.

Mediacja jest wg definicji: dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sporów, w której strony, z pomocą bezstronnego i przez nich zaakceptowanego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Prowadzenie  mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach między osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych czy karnych.

Radca prawny Przemysław Pawlicki ukończył odpowiednie szkolenia z zakresu mediacji, zarówno w sprawach cywilnych jak i gospodarczych, uzyskując wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej metody skutecznego rozwiązywania sporów. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania mediacyjnego, prosimy o kontakt bezpośrednio z radcą prawnym i mediatorem Przemysławem Pawlickim lub pracownikiem Kancelarii.

Kontakt
                  

Kancelaria Radcy Prawnego
Przemysław Pawlicki

Siedziba i adres korespondencyjny:
63-800 Gostyń
ul. Wiśniowa 22A
tel. + 48 693 361 162

Biuro:

63-800 Gostyń
ul. Helsztyńskiego 3 (budynek Fundacji Absolwent, I piętro)
tel. +48 661 707 706

e-mail: kancelaria@radca-pawlicki.pl

NIP: 697-195-32-20
REGON: 300857211
mBank BRE S.A. 95 1140 2004 0000 3402 5337 5164

7 + 5 =